skip to Main Content
Plan Goujons

Een nieuw Geïntegreerd Welzijns- en Gezondheidscentrum voor Kuregem & Biestebroek

“Plan Goujons” is een initiatief van Medikuregem, Dokters van de Wereld en Solidarimmo. Het betreft een innovatief project dat vertrekt van een brede en positieve visie op gezondheid en welzijn. Samen openen we tegen de lente van 2023 een nieuw gezondheidscentrum in de Grondelstraat, op het scharnierpunt tussen Kuregem en de Biestebroekwijk. 

Deze nieuwe organisatie krijgt de naam Goujonissimo vzw, als metafoor voor de nieuwe dynamiek en de positieve ontwikkelingen waaraan we met dit project willen bijdragen, en zal in de zomer van 2023 haar deuren openen.

Wat is een Geïntegreerd Welzijns- en Gezondheidscentrum?

In een Geïntegreerd Welzijns- en Gezondheidscentrum (GWGC) benaderen we een goede gezondheid als een evenwichtig samengaan van lichamelijk, mentaal, sociaal, … welzijn. Het is een ontmoetingsplek waar eerstelijns zorgverleners, welzijnsverstrekkers, gezondheidspromotoren, … én de buurtbewoners zelf samen komen en werken aan een zorgzame en veerkrachtige leefomgeving. De interdisciplinaire dienstverlening en activiteiten worden aangeboden vanuit een gedeelde visie, en voortdurend afgestemd op de noden van de wijk. Op die manier kan het centrum bijdragen aan een diverse, solidaire, rechtvaardige en duurzame samenleving met meer levenskwaliteit voor de inwoners van Kuregem en Biestebroek.

Bekijk via onderstaande presentatie wat de bedoeling van het centrum is.

!! VACATURES !! OFFRE's d'EMPLOI !! 

Het gebouw

Het GWGC zal zich op de benedenverdieping (ca. 1500m²) van het nieuwe gebouw bevinden op de hoek van de Grondelsstraat en de Prévinairestraat. De blok telt bovenop het centrum 35 appartementen en maakt deel uit van het stadsvernieuwingsproject “CityGate I – Grondels | citydev.brussels”.

De architecturale bijzonderheid van het bouwwerk zit in de hoefijzervorm rond een groene patio. Daardoor zullen alle ruimtes natuurlijk worden belicht. Zo zal het centrum harmonieus aansluiten op het toekomstige heringerichte Grondelsplein.

Binnenin het centrum voorzien wij verschillende soorten consultatieruimtes, waaronder kabinetten voor algemene geneeskunde, verpleegkunde, maatschappelijk werk, psychotherapie, vroedvrouwen, kinesitherapie en tandzorg. Daarnaast zal er plaats zijn voor ontmoeting en uitwisseling met vergaderzalen en polyvalente ruimtes. [Bekijk hier een plannetje]

Over de initiërende en toekomstige partners

De realisatie van dit nieuwe centrum is een uitzonderlijk samenwerkingsproject tussen Wijkgezondheidscentrum Medikuregem, Dokters van de Wereld en Solidarimmo, met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), toegekend door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Medikuregem heeft de ontwikkeling van het centrum op zich genomen, het concept verder uitgewerkt en is nu bezig met de voorbereiding van het beheer. Daarvoor hebben we de buurt op een interactieve manier betrokken, en potentiële partners benaderd.

Voor de inhoudelijke werking van het centrum wordt een nieuwe vzw-asbl opgericht en een nieuw multidisciplinair team samengesteld. De activiteiten zullen bestaan uit een eerstelijns basisdienstverlening en complementaire activiteiten van partners uit de wijk.

Plannen heraanleg Biestebroek (c) Beliris

Ontmoetingsmoment nr 1 op 03/12/2021

Onderzoeksworkshop

Atelier

Ateliers ivm de inrichting

Under construction

Ontmoetingsmoment nr 1 op 03/12/2021

Ontmoetingsmoment nr. 2 op 22/04/2022

Maquette Espace Communautaire
AtelierMaquette Espace Communautaire

Een centrum voor en door de buurt

Om tegemoet te komen aan de noden van de huidige en de toekomstige wijk stelden wij dus een participatief werkplan op. Het bouwt verder op het vooronderzoek dat in opdracht van Dokters van de Wereld eerder werd uitgevoerd. Intussen is het gebouw bijna klaar werden concrete behoeftes en verwachtingen van zowel de wijkbewoners als lokale actoren in kaart gebracht. Daarvoor organiseerden we ontmoetingsmomenten en werkten we aan een omgevingsanalyse. Ook onderzochten we wie partner wil worden en op welke manier we kunnen samenwerken om tot een geïntegreerde dienstverlening te komen.

Maar deze dienstverlening is echter niet alles! Wij wensen van dit nieuwe centrum een bruisende ontmoetingsplek maken waar zowel de bewoners van Kuregem als de nieuwe bewoners van de Biestebroekwijk elkaar kunnen treffen. Zo kunnen we samen bouwen aan die zorgzame veerkrachtige leefomgeving.

Welke invulling geven we uiteindelijk aan het centrum? Lees hier de stand van zaken: 

  • Tijdens een eerste ontmoetings-en reflectiemoment (03/12/2021) werkten we rond de visie en positieve veranderingen voor de wijk. Het verslag ervan lees je hier (pdf).
  • Tijdens het tweede ontmoetingsmoment (22/04/2022) vroegen we ons af waar (en met wie) het nieuwe centrum op kan inzetten om een relevante start te maken: Hoe kunnen we het bestaande aanbod aanvullen – versterken of faciliteren? Het digitale verslag van dit ontmoetingsmoment kan je ook hier online bekijken.
  • Afgelopen zomer werkten we op basis van al de verzamelde gegevens aan een financieel, operationeel en strategisch organisatiemodel. Dit model zal ons helpen mogelijke partnerships te concretiseren. Bekijk hier de presentatie tijdens het overleg van de Sociale Coordinatie georganiseerd door het OCMW op 19 september 2022.
  • Om de bewoners beter te betrekken en ook een plaats te geven organiseren we samen met de Fédération des Services Sociaux, les R.A.Q.s en het team CLSS een “BRI-CO Kuregem” in de Boutique Culturelle (27-29/09/2022): verslag in pdf.

Wil je meer weten? Wil je partner worden? Contacteer ons!

Wie zijn wij?

Solidarimmo is een vereniging zonder winstoogmerk die de dialoog tussen sociale organisaties, fondsen en de immobiliënsector wil stimuleren. Door kennis te bundelen en vastgoedmiddelen samen te voegen willen wij huisvesting bieden aan kwetsbare doelgroepen en aan diensten die zich over deze doelgroepen bekommeren. *  Onze rol? Solidarimmo is eigenaar van de benedenverdieping van het Goujonsgebouw. Wij richten deze ruimte in als gezondheidscentrum en stellen ze ter beschikking aan Medikuregem voor het beheer.

Dokters van de Wereld maakt deel uit van het internationale Médecins du Monde-netwerk. Als onafhankelijke medische ngo komen we in binnen- en buitenland op voor het universele recht op gezondheid voor iedereen, met als belangrijkste speerpunt zorg voor kwetsbare groepen die uit de reguliere zorgboot vallen. Drie pijlers liggen telkens aan de basis van onze missies: zorgen, begeleiden en getuigen. *  Onze rol? Wij brengen partners en middelen samen en zetten de projectcoördinator in om de doelstellingen te bereiken.

Medikuregem is een wijkgezondheidscentrum in Kuregem waar buurtbewoners terecht kunnen bij een interdisciplinair team van eerstelijns zorgverleners. Wij bieden duurzame, kwalitatieve en toegankelijke zorg waarbij de patiënt centraal staat, met daarbij aansluitend aandacht voor het algemeen welzijn in de wijk. *  Onze rol? Wij bereiden samen met de projectcoördinator de opstart van het centrum voor. 

Over EFRO

Het EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) is een instrument van het Europees beleid dat voor de Europese burgers nieuwe kansen wil creëren en de verschillen in levensstandaard tussen de regio’s wil verkleinen. Zo hebben het EFRO programma 2014-2020, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Europa in ons project geïnvesteerd om de leefomgeving van achtergestelde buurten en kwetsbare bevolkingsgroepen te verbeteren. Meer specifiek door het ontwikkelen van een eerstelijnsaanbod op gebied van gezondheid en sociale diensten. 

Back To Top