skip to Main Content

Solidarimmo is een vereniging zonder winstoogmerk die de dialoog tussen sociale organisaties, fondsen en de immobiliënsector wil stimuleren. Door kennis te bundelen en vastgoedmiddelen samen te voegen willen wij huisvesting bieden aan kwetsbare doelgroepen en aan diensten die zich over deze doelgroepen bekommeren. * 

Onze rol? Solidarimmo is eigenaar van de benedenverdieping van het Goujonsgebouw. Wij richten deze ruimte in als gezondheidscentrum en stellen ze ter beschikking aan Medikuregem voor het beheer.

Back To Top